กิจกรรมวันไหว้ครู ๒๕๕๖


โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  นักเรียนทุกคน
ร่วมกิจกรรมอย่างตั้งสำรวม
และน้อมฝากตัวเป็นศิษย์รับรางวัล
การประกวดพาน
ทั้งประเภทสร้างสรรค์
และประเภทสวยงาม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ + กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่านเกวียน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่านเกวียน...คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่านเกวียน ประชุมเตรียมจัดงานครบรอบ ๙ ทศวรรษโรงเรียนบ้านด่านเกวียน....ในเร็วๆ นี้